Naše referencie

Carlton 6 NP

Názov projektu:

Carlton 6 NP

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

06/2015 - 09/2015

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový systém

 

Imos Kalinkovo

Názov projektu:

Novostavba : Imos systemair

Miesto stavby:

Kalinkovo

Realizácia:

08/2014 - 06/2015

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Trafostanica

VN rozvody

Vonkajšie osvetlenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Štruktúrovaná kabeláž

Kamerový systém

Prístupový systém

Zabezpečovací systém

 

Wellness Hotel Chopok ****

Názov projektu:

Novostavba : Wellness Hotel Chopok ****

Miesto stavby:

Demänovská Dolina

Realizácia:

06/2014 - 12/2014

Rozsah realizácie:

VN prípojka

NN prípojka

Trafostanica

Dieselgenerátor

Vonkajšie osvetlenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Elektrická požiarna signalizácia

Hlasová signalizácia požiaru

Štruktúrovaná kabeláž

Hotelový kartový systém

Kamerový systém

Zabezpečovací systém

 

Vojenská nemocnica Trenčín

Názov projektu:

Rekonštrukcia: Vojenská nemocnica

Miesto stavby:

Trenčín

Realizácia:

10/2013-01/2014

Rozsah realizácie:

Štruktúrovaná kabeláž

Videovrátnik

Bytový komplex Rezidencie MACHNÁČ

Názov projektu:

Novostavba: Bytový komplex Rezidencie MACHNÁČ

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

04/2013-10/2013

Rozsah realizácie:

Štruktúrovaná kabeláž

Videovrátnik

Obchodný komplex KIKA Banská Bystrica

Názov projektu:

Novostavba: Obchodný komplex KIKA

Miesto stavby:

Banská Bystrica

Realizácia:

07/2012-11/2012

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Bytový dom DORNYK Ivanská cesta 15 Bratislava

Názov projektu:

Rekonštrukcia a nadstavba: Bytový dom DORNYK Ivanská cesta 15

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

05/2012-03/2014

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Aktívny bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Televízne a anténne rozvody

Hamilton House Bratislava - Administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: Hamilton House, Rajská 9 - Administratívna budova

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

06/2012-12/2013

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Náhradný zdroj energie - UPS, dieselgenerátor

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Inteligentná elektroinštalácia KNX

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Meranie a regulácia

Reutter Myjava - Výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Reutter Myjava - Výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Myjava

Realizácia:

09/2013-11/2013

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Dochádzkový systém

Štruktúrovaná kabeláž

ZŤS Strojárne Námestovo - Rozšírenie výrobného závodu

Názov projektu:

Rozšírenie: Dostavba a prestavba prevádzkových

objektov, nová hala - lakovňa

Miesto stavby:

Námestovo

Realizácia:

09/2013-02/2014

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Vonkajšie osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Meranie a regulácia

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

ZKW Slovakia Krušovce - Rozšírenie výrobného areálu

Názov projektu:

Novostavba: ZKW Slovakia - Prístavba výrobno-montážnej

a skladovej haly s administratívou

Miesto stavby:

Krušovce

Realizácia:

07/2012-03/2014

Rozsah realizácie:

Trafostanica

Prípojka NN

Vonkajšie osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Dochádzkový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Odletová hala Letisko Poprad - Tatry

Názov projektu:

Novostavba: Odletová hala Letisko Poprad - Tatry

Miesto stavby:

Poprad

Realizácia:

07/2013-01/2014

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Vonkajšie osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Systém informačných displejov s letovými

informáciami (FIDS)

Meranie a regulácia

Schindler Competence Centre Dunajská Streda - Výrobná a montážna hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Schindler Competence Centre Dunajská Streda -

Výrobná a montážna hala s administratívou

Miesto stavby:

Dunajská Streda

Realizácia:

04/2013-11/2013

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Prístupový systém

Štruktúrovaná kabeláž

MicroStep Bratislava - Administratívno-vývojové centrum

Názov projektu:

Novostavba: MicroStep - Administratívno-vývojové centrum

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

06/2011-11/2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Systém kontroly vstupu

Štruktúrovaná kabeláž

Audio-video vrátnik

AU Optronics Slovakia - Výrobná a montážna hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba:

AU Optronics Slovakia - Výrobná a montážna hala s administratívou

Miesto stavby:

Trenčín

Realizácia:

2010-2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Kamerový systém IP

Prístupový systém

Dochádzkový systém

Perimetrický detekčný systém oplotenia

SW Vizualizačná nadstavba C4

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie - Prístavba administratívno-prevádzkovej budovy

Názov projektu:

Prístavba: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie - Prístavba administratívno-prevádzkovej budovy

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

12/2010-03/2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový systém

Vonkajšie osvetlenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Názov projektu:

Rekonštrukcia: Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

01-03/2011

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Meranie a regulácia

Štruktúrovaná kabeláž

Jednotný čas

Prístupový systém

Kamerový systém                                         

Pobočková telefónna ústredňa

Elektrický zabezpečovací systém

Grafická nadstavba SBI

Knižnica UKF Nitra – II. etapa

Názov projektu:

Novostavba: Knižnica UKF Nitra – II. etapa

Miesto stavby:

Nitra

Realizácia:

2010

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Prípojka NN

Bleskozvod a uzemnenie

Vonkajšie osvetlenie

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž                                          

Prístupový systém

Meranie a regulácia

Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Prípojka NN

Bleskozvod a uzemnenie

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

SCP MONDI Ružomberok - administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: SCP MONDI Ružomberok- administratívna budova

Miesto stavby:

Ružomberok

Realizácia:

10/2008 – 05/2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

NAFTA Plavecký Štvrtok – administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: NAFTA Plavecký Štvrtok - administratívna budova

Miesto stavby:

Plavecký Štvrtok

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Meranie a regulácia

VOLVO Petrovany – predajné centrum

Názov projektu:

Novostavba: VOLVO Petrovany – predajné centrum

Miesto stavby:

Petrovany

Realizácia:

2010

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

MC REAL Nitra - administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: MC REAL Nitra - administratívna budova

Miesto stavby:

Nitra

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Dátové centrum – serverovne SPP, Nitra, Bratislava

Názov projektu:

Novostavba: Dátové centrum – serverovne SPP, Nitra, Bratislava

Miesto stavby:

Nitra, Bratislava

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie

Prístupový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž, optické prepoje

AMETIST Dubnica nad Váhom - administratívna budova a sklad

Názovprojektu:

Novostavba: AMETIST Dubnica nad Váhom - administratívna budova a sklad

Miesto stavby:

Dubnica nad Váhom

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

ZIPAVA Stupava I. – obytný komplex

Názov projektu:

Novostavba: ZIPAVA Stupava I. – obytný komplex

Miesto stavby:

Stupava

Realizácia:

2007, 2008

Rozsah realizácie:

Štruktúrovaná kabeláž

Vstupný systém – videovrátnik

ZIPAVA Stupava II. – obytný komplex

Názo vprojektu:

Novostavba: ZIPAVA Stupava II. – obytný komplex

Miesto stavby:

Stupava

Realizácia:

2008, 2009

Rozsah realizácie:

Štruktúrovaná kabeláž

Vstupný systém – videovrátnik

KAISER Krakovany – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: KAISER Krakovany – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Krakovany

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Vstupný systém

Štruktúrovaná kabeláž

Sturm Krakovany – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Sturm Krakovany – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Krakovany

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Vstupný systém

Štruktúrovaná kabeláž

Fakultná nemocnica Brno - Bohunice

Názov projektu:

Novostavba: Fakultná nemocnica Brno - Bohunice

Miesto stavby:

brno

Realizácia:

2006

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž                                          

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Centrum TRNITÁ, Brno – administratívny komplex

Názov projektu:

Novostavba: Centrum TRNITÁ, Brno – administratívny komplex

Miesto stavby:

Brno

Realizácia:

207-2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém                                                             

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém
Bytové domy Žarnovica, Dolná Ždaňa

Názov projektu:

Novostavba: Bytové domy Žarnovica, Dolná Ždaňa

Miesto stavby:

Žarnovica, Dolná Ždaňa

Realizácia:

2008-2010

Rozsah realizácie

Vstupný systém

Televízne rozvody

Štruktúrovaná kabeláž

Unipharma Bojnice – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Unipharma Bojnice – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Bojnice

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Prístupový a dochádzkový systém

Wüstenrot Bratislava – administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: Wüstenrot Bratislava –administratívna budova

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

2006

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Prístupový a dochádzkový systém

Parkville Bratislava – obytný komplex

Názov projektu:

Novostavba: Parkville Bratislava – obytný komplex

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

2007, 2008

Rozsah realizácie:

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární

Názov projektu:

Novostavba: Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2005 – 2010

Rozsah realizácie:

Silnoprúdové elektroinštalácie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Všeobecné záručné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.12.2011.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ

  

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.01.2012.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ
 

Novinky

 

Zamestnanie

- SAMOSTATNÝ PROJEKTANT silnoprúdových elektrických zariadení, požadujeme min. SŠ vzdelanie
- PROJEKTOVÝ MANAŽÉR elektromontážnych zákaziek, náplňou práce je vedenie pridelených zákaziek, pracovného tímu, ich fakturácia, rozpočtovanie, odovzdanie hotového diela, požadujeme min. SŠ vzdelanie s elektrotechnickým zameraním, min. PRAX 5 rokov, vodičský preukaz sk. B, anglický alebo nemecký jazyk mierne pokročilý, ponúkame prácu na plný úväzok s nástupom ihneď, služobný telefón, automobil, notebook
Bližšie informácie ohľadne voľných pracovných pozícii na:
tel. č.: 032 7717 866-7