Naše referencie

Rekonštrukcia a dostavba terminálu - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Názov projektu:

Novostavba: Rekonštrukcia a dostavba terminálu - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

2009, 2010

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Elektrický zabezpečovací systém

Jednotný čas

AU Optronics Slovakia - Výrobná a montážna hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba:

AU Optronics Slovakia - Výrobná a montážna hala s administratívou

Miesto stavby:

Trenčín

Realizácia:

2010-2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Kamerový systém IP

Prístupový systém

Dochádzkový systém

Perimetrický detekčný systém oplotenia

SW Vizualizačná nadstavba C4

Hella Slovakia Signal-Lighting – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Hella Slovakia Signal-Lighting – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Bánovce nad Bebravou

Realizácia:

2004

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Štruktúrovaná kabeláž

Hella Slovakia Signal-Lighting - Rozšírenie výrobného závodu

Názov projektu:

Novostavba: Hella Slovakia Signal-Lighting - Rozšírenie výrobného závodu

Miesto stavby:

Bánovce nad Bebravou

Realizácia:

09/2011-12/2011

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody

Kamerový systém IP

Štruktúrovaná kabeláž

Hella Slovakia Front-Lighting – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Hella Slovakia Front-Lighting – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Kočovce, okr. Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2003

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Hella Slovakia Front-Lighting - Rozšírenie výrobného závodu

Názov projektu:

Novostavba: Hella Slovakia Front-Lighting - Rozšírenie výrobného závodu

Miesto stavby:

Kočovce

Realizácia:

04/2011-12/2011

Rozsah realizácie:

Trafostanica

Prípojka NN

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Kamerový systém IP

Parkovací systém

SW Vizualizačná nadstavba C4

Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Partizánske

Realizácia:

2008 – 2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Ozvučovací akustický systém

Elektrický zabezpečovací systém

SCP MONDI Ružomberok - administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: SCP MONDI Ružomberok- administratívna budova

Miesto stavby:

Ružomberok

Realizácia:

10/2008 – 05/2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

EMERSON Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod s administratívou

Názov projektu:

EMERSON Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod s administratívou

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2002 – 2010

Rozsah realizácie:

Silnoprúdové elektroinštalácie

Kamerový systém

Štruktúrované kabeláže

LPS SR, š.p. Bratislava - Administratívno-prevádzková budova

Názov projektu:

Novostavba: LPS SR, š.p. - Administratívno-prevádzková budova

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

04/2011-02/2012

Rozsah realizácie:

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Meranie a regulácia

Stop Shop Púchov – obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: Stop Shop Púchov – obchodné centrum

Miesto stavby:

Púchov

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum

Miesto stavby:

Liptovský Mikuláš

Realizácia:

2010

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Elektrický zabezpečovací systém

Obchodné centrum STOP SHOP Dubnica nad Váhom

Názov projektu:

Novostavba: Obchodné centrum STOP SHOP Dubnica nad Váhom

Miesto stavby:

Dubnica nad Váhom

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Prípojka NN

Bleskozvod a uzemnenie

Vonkajšie osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Meranie a regulácia

Obchodné centrum Prešov

Názovprojektu:

Novostavba: Obchodné centrum Prešov

Miesto stavby:

Prešov

Realizácia:

2010 - 2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Obchodné centrum Michalovce

Názov projektu:

Novostavba: Obchodné centrum Michalovce

Miesto stavby:

Michalovce

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Korzo Shopping Park Bratislava - Obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: Korzo Shopping Park - Obchodné centrum

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

10/2011-02/2012

Rozsah realizácie:

Prípojka NN

Vonkajšie osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

City Center Zvolen – obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: City Center Zvolen – obchodné centrum

Miesto stavby:

Zvolen

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Big Box Poprad – obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: Big Box Poprad – obchodné centrum

Miesto stavby:

Poprad

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Obchodné centrum Levice

Názov projektu:

Novostavba: Obchodné centrum Levice

Miesto stavby:

Levice

Realizácia:

10/2011-03/2012

Rozsah realizácie:

Vonkajšie osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Meranie a regulácia

Nákupné stredisko Family Center, Piešťany

Názov projektu:

Novostavba: Nákupné stredisko Family Center, Piešťany

Miesto stavby:

Piešťany

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kaufland Galanta – obchodné centrum

Názov projektu:

Novostavba: Kaufland Galanta – obchodné centrum

Miesto stavby:

Galanta

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Elektrický zabezpečovací systém

Möbelix Prešov - Obchodný dom

Názov projektu:

Novostavba: Möbelix Prešov - Obchodný dom

Miesto stavby:

Prešov

Realizácia:

04/2011-10/2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Elektrický zabezpečovací systém

WELLNESS HOTEL PATINCE ****

Názov projektu:

Novostavba: WELLNESS HOTEL PATINCE ****

Miesto stavby:

Patince, okr. Komárno

Realizácia:

2006, 2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

TV rozvody

Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Prípojka NN

Bleskozvod a uzemnenie

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

VOLVO Petrovany – predajné centrum

Názov projektu:

Novostavba: VOLVO Petrovany – predajné centrum

Miesto stavby:

Petrovany

Realizácia:

2010

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Visteon Ilava II. – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Visteon Ilava II. – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Ilava

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Visteon Ilava I. – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Visteon Ilava I. – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Ilava

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

MicroStep Bratislava - Administratívno-vývojové centrum

Názov projektu:

Novostavba: MicroStep - Administratívno-vývojové centrum

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

06/2011-11/2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém IP

Elektrický zabezpečovací systém

Systém kontroly vstupu

Štruktúrovaná kabeláž

Audio-video vrátnik

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod

Názov projektu:

Novostavba: TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Zabezpečovací systém

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom - Rozšírenie výrobného závodu - I. etapa

Názov projektu:

Prístavba: Rozšírenie vyrobného závodu TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – I. etapa

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

12/2010-03/2011

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Bleskozvod a uzemnenie

Meranie a regulácia

Trafostanica

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie

Prologis Park, C&A – Jobstl Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Prologis Park, C&À – Jobstl Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž – montážne práce

Prologis Park, C&A Nové Mesto nad Váhom – logistický komplex

Názov projektu:

Novostavba: Prologis Park, C&À Nové Mesto nad Váhom – logistický komplex

Miesto stavby:

Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Pankl Automotive Topoľčany – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Pankl Automotive Topoľčany – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Topoľčany

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Nissens Čachtice II. Etapa – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Nissens Čachtice II. Etapa – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Názov projektu:

Rekonštrukcia: Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Miesto stavby:

Bratislava

Realizácia:

01-03/2011

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Meranie a regulácia

Štruktúrovaná kabeláž

Jednotný čas

Prístupový systém

Kamerový systém                                         

Pobočková telefónna ústredňa

Elektrický zabezpečovací systém

Grafická nadstavba SBI

NAFTA Plavecký Štvrtok – administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: NAFTA Plavecký Štvrtok - administratívna budova

Miesto stavby:

Plavecký Štvrtok

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Meranie a regulácia

MC REAL Nitra - administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba: MC REAL Nitra - administratívna budova

Miesto stavby:

Nitra

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Magna Slovteca Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou

Názov projektu:

Novostavba: Magna Slovteca Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2007

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Štruktúrovaná kabeláž

Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu:

Novostavba: Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom

Miesto stavby:

Rakoľuby, okr. Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Dátové centrum – serverovne SPP, Nitra, Bratislava

Názov projektu:

Novostavba: Dátové centrum – serverovne SPP, Nitra, Bratislava

Miesto stavby:

Nitra, Bratislava

Realizácia:

2009

Rozsah realizácie

Prístupový systém

Elektrický zabezpečovací systém

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž, optické prepoje

Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární

Názov projektu:

Novostavba: Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární

Miesto stavby:

Nové Mesto nad Váhom

Realizácia:

2005 – 2010

Rozsah realizácie:

Silnoprúdové elektroinštalácie

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž
AMETIST Dubnica nad Váhom - administratívna budova a sklad

Názovprojektu:

Novostavba: AMETIST Dubnica nad Váhom - administratívna budova a sklad

Miesto stavby:

Dubnica nad Váhom

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Elektrická požiarna signalizácia

Požiarny rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž

Prístupový a dochádzkový systém

Elektrický zabezpečovací systém

ABSOLUTIO Piešťany - administratívna budova

Názov projektu:

Novostavba:  ABSOLUTIO Piešťany - administratívna budova

Miesto stavby

Piešťany

Realizácia:

2008

Rozsah realizácie:

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie

Bleskozvod a uzemnenie

Požiarny rozhlas

Všeobecné záručné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.12.2011.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ

  

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.01.2012.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ
 

Novinky

 

Zamestnanie

- SAMOSTATNÝ PROJEKTANT silnoprúdových elektrických zariadení, požadujeme min. SŠ vzdelanie
- PROJEKTOVÝ MANAŽÉR elektromontážnych zákaziek, náplňou práce je vedenie pridelených zákaziek, pracovného tímu, ich fakturácia, rozpočtovanie, odovzdanie hotového diela, požadujeme min. SŠ vzdelanie s elektrotechnickým zameraním, min. PRAX 5 rokov, vodičský preukaz sk. B, anglický alebo nemecký jazyk mierne pokročilý, ponúkame prácu na plný úväzok s nástupom ihneď, služobný telefón, automobil, notebook
Bližšie informácie ohľadne voľných pracovných pozícii na:
tel. č.: 032 7717 866-7