Elektroinštalácie silnoprúdu a bleskozvodov

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby, už pri jej vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia každého objektu pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy. Predmetom našich dodávok býva často aj prípojka NN, dodávka a montáž trafostanice, prípadne záložných zdrojov el. energie. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.


Komplexná realizácia elektrickej inštalácie pozostáva často aj z prekládok rôznych vedení VN, prípadne NN, či telefónnych káblov, ktoré bránia vo výstavbe.


Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.


Pri návrhu elektrickej inštalácie objektov využíva spoločnosť ELIMER, a.s. vlastné kapacity projektantov, ktorí sú v neustálom kontakte s najnovšími trendmi v tejto oblasti a najnovšími legislatívnymi normami. Pri komplexných riešeniach obchodných centier, administratívnych budov a výrobných a skladových hál dbáme na správne prepojenie všetkých systémov a zohľadnenie všetkých ich nárokov, do jedného funkčného celku spoločne s elektroinštaláciou. Pre prácu a návrh systémov elektroinštalácie je potrebné mať splnené legislatívne predpoklady a oprávnenia, čomu spoločnosť ELIMER, a.s. venuje obzvlášť pozornosť.

Partneri pre oblasť
 • ABB
 • DIETZEL
 • Obo Bettermann
 • Philips
 • Legrand
 • Kopos
 • Niko
 • Oms
 • Oez
 • Schrack
 • Seltek

Všeobecné záručné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.12.2011.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ

  

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti ELIMER, a.s.

 

Vstúpili do platnosti dňom 01.01.2012.
Na stiahnutie TU alebo v sekcii SERVISNÁ ČINNOSŤ
 

Novinky

 

Zamestnanie

- SAMOSTATNÝ PROJEKTANT silnoprúdových elektrických zariadení, požadujeme min. SŠ vzdelanie
- PROJEKTOVÝ MANAŽÉR elektromontážnych zákaziek, náplňou práce je vedenie pridelených zákaziek, pracovného tímu, ich fakturácia, rozpočtovanie, odovzdanie hotového diela, požadujeme min. SŠ vzdelanie s elektrotechnickým zameraním, min. PRAX 5 rokov, vodičský preukaz sk. B, anglický alebo nemecký jazyk mierne pokročilý, ponúkame prácu na plný úväzok s nástupom ihneď, služobný telefón, automobil, notebook
Bližšie informácie ohľadne voľných pracovných pozícii na:
tel. č.: 032 7717 866-7